Archivo de la categoría: MATEMÀTIQUES

REPÀS DE LA MESURA DEL TEMPS -1-

SISTEMA SEXAGESIMAL – REPÀS DE LA MESURA DEL TEMPS (1)

141 (5), 144 (1, 2, 3, 9, 10)

ANGLES COMPLEMENTARIS I SUPLEMENTARIS

UNITATS DE MESURA D’ANGLES -3- RESTA

 

UNITATS DE MESURA D’ÀNGULS -2- SUMA I RESTA

CONTROL FEEDBACK PROPORCIONALITAT

NOTA:

EN LA ACTIVIDAD 3 FALTA UN DATO: A LOS 100 kg DE TRIGO LES CORRESPONDEN 75 KG DE HARINA

SISTEMA SEXAGESSIMAL – MESURA DEL TEMPS

SISTEMA SEXAGESSIMAL – MESURA DEL TEMPS 1

REPÀS PROPORCIONS, REGLES DE TRES I PERCENTATGES (2)

MATEMÀTIQUES – REPÀS PROPORCIONS, REGLES DE TRES I PERCENTATGES (2)

 

111 (15, 16)

113 (2, 3, 4, 5, 6, 7)

REPÀS PROPORCIONALITATS, REGLES DE TRES I PERCENTATGES -1-

MATEMÀTIQUES – REPÀS PROPORCIONS, REGLES DE TRES I PERCENTATGES (1)

 

111 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)