Archivo de la categoría: GEOMETRIA

ELEMENTS DELS COSSOS GEOMÈTRICS

http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/verares1c.swf

POLIEDRES

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/Matematicas/datos/U13/01.htm

FRACCIONS I ÀNGULS

MATEMÀTIQUES – SEQÜÈNCIES NUMÈRIQUES, FRACCIONS, GEOMETRIA …

POLÍGONS

DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ

TRIÀNGULS

DEFINICIÓ DE POLIEDRE

DEFINICIÓ DE POLIEDRE

POIEDRES REGULARS


COSSOS GEOMÈTRICS

LA LÍNIA RECTA

CIRCUMFERÈNCIA I CERCLE


POLÍGONS