Archivo de la categoría: VALENCIÀ 4T.

VALENCIÀ 4T – 4

VALENCIÀ IV – 2

VALENCIÀ 4T – 1

VALENCIÀ 4T – (7)

ELS VERBES ANAR I VENIR (O VINDRE)

VALENCIÀ – ACTIVITATS -VI-

VALENCIÀ 4T -V- ACTIVITATS

VALENCIÀ 4T – 4

ONOMATOPEIES

VALENCIÀ 4T – (3) – ELS SONS /∫/ i /t∫/