Archivos Mensuales: febrero 2020

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT INDIRECTE

SÈRIES DE NOMBRES ENTERS

 

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT INDIRECTE

SINONÍMIA

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT DIRECTE

LA FECUNDACIÓ I LA GESTACIÓ HUMANES

PREGÓ DE CARNESTOLTES

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT DIRECTE